Actualidade municipal

  • Campaña de prevención de incendios forestais

    É ben sabido que o monte que forma parte do Medio Rural Galego, é un patrimonio esencial para o desenvolvemento sustentábel en Galicia, xa que conforma o 65% da súa superficie.

    Pola súa gran importancia patrimonial e como recurso natural, é preciso que tanto a sociedade como as administracións públicas, velen pola súa conservación, protección e rexeneración fronte as ameazas ás que o monte esta exposto, entre elas os incendios forestais, que non só afectan á riqueza ambiental e á súa actividade, senón que poñen en risco a integridade física das persoas.

    Ler máis

Novas

Lugar celebración exames para o posto de técnico/a en animación sociocultural

Os exames para o posto de traballo de técnico/a en animación sociocultural, que foron convocados por Resolución de Alcaldía de data 20 de abril de 2018, previstos para o luns 7 de maio de 2018, a partir das 11.00 horas, realizaranse na Aula CEMIT do Concello de Vedra, situada a carón da Biblioteca Municipal en vez de no Salón de Plenos da Casa do Concello, por motivos de capa

Páxinas