Actualidade municipal

  • Campaña de prevención de incendios forestais

    É ben sabido que o monte que forma parte do Medio Rural Galego, é un patrimonio esencial para o desenvolvemento sustentábel en Galicia, xa que conforma o 65% da súa superficie.

    Pola súa gran importancia patrimonial e como recurso natural, é preciso que tanto a sociedade como as administracións públicas, velen pola súa conservación, protección e rexeneración fronte as ameazas ás que o monte esta exposto, entre elas os incendios forestais, que non só afectan á riqueza ambiental e á súa actividade, senón que poñen en risco a integridade física das persoas.

    Ler máis

Novas

Oferta emprego público

Na oferta de emprego público que realiza a Administración Xeral do Estado, no Boletín Oficial do Estado número 141 de data 11 de xuño de 2018, publicáronse 3.000 prazas para ingresar nas Forzas Armadas como militar de tropa e mariñeiría profesional nas diferentes Unidades dos Exércitos e a Armada.

Páxinas