Actualidade municipal

  • Festival de Bandas Xuvenís

    Brillante Certame musical na Casa de Cultura de Santa Cruz, o que nos ofrecen as Bandas infantís e xuvenís de Santiago, Merza e Santa Cruz de Ribadulla nesta nova edición do Festival de Bandas Xuvenís que nos fai sentir orgullosos das Iniciativas Culturais que se levan a cabo no Concello de Vedra.

    Ler máis

Novas

Exposición pública padrón fiscal da taxa de sumidoiros

Aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local o padrón fiscal da taxa por rede de sumidoiros correspondente ao ecercicio 2015, en virtude do acordo 4º.2 adoptado na sesión celebrada o día 25/03/2015, exponse ao público nas oficinas xerais do Concello durante o prazo dun mes, contando a partir do día seguinte ao da publicación do presente edicto no BOP, para os ef

Páxinas