Actualidade Municipal

Refinanciamento en mellores condicións do préstamo ICO 2012

O Real Decreto-lei 8/2014, de 4 de xullo, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia, recolle a posibilidade de que as entidades locais acudan ao mercado bancario para o financiamento, en mellores condicións, da súa débeda pendente co Fondo para o Financiamento dos Pagos a Provedores, sempre que se cumpran todos os requisitos seguintes:
1 - Que a nova operación a subscribir teña, como máximo, o mesmo período de amortización que a operación inicial.
2 - Que coa nova operación se produza unha diminución da carga financeira e que supoña un aforro financeiro.
3 - A nova operación non poderá incorporar a garantía da participación nos tributos do Estado.
4 - A citada operación deberá destinarse na súa totalidade á amortización anticipada, total ou parcial, dos préstamos formalizados co Fondo para o Financiamento dos Pagos a Provedores.

Reunión obradoiros artísticos

Aínda estas a tempo de anotarte nos obradoiros de expresión artística!!!!!!!!!!!
Se precisas máis información, atento ás reunións informativas:
Obradoiro de “TRAPILLO”, “GANCHILLO”, TEARES
Reunión informativa e de presentación mañá, mércores 24 de setembro ás 18:00 horas no Museo Paz Camps.
Obradoiro de MANUALIDADES
Reunión informativa e de presentación o luns 29 de setembro ás 19:00 horas no Museo Paz Camps.
Obradoiro de PINTURA

Roteiro fotográfico polo val do Ulla

Presentámosche unha das propostas para o tempo libre da xuventude…
ROTEIRO FOTOGRÁFICO POLO VAL DO ULLA!!
Apúntate xa a esta actividade gratuíta que reunirá a beleza do val do Ulla co gusto pola fotografía!!
DATA: SÁBADO 27 DE SETEMBRO
HORARIO: ÁS 16 H
*Inscríbete xa no telefono 981 814 691 ou no enderezo electrónico cultura@concellodevedra.com

Cursos preparatorios para os certificados de lingua galega

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca, con carácter gratuíto, cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga. DOG Núm. 162
As solicitudes presentaranse na secretaría da escola oficial de idiomas onde teña lugar o curso, sen prexuízo da súa presentación en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Convocatoria de subvencións para actividades deportivas

De acordo co establecido na base 5ª das bases reguladoras de subvencións para actividades deportivas, publicadas no BOP núm. 249/07, do 27 de outubro, comunícase que as entidades, sen fins de lucro do Concello de Vedra, e inscritas no Rexistro Municipal que desenvolvan dentro do concello actividades deportivas, que queiran solicitar subvencións, deberán presentar as solicitudes no prazo dun mes, contado dende o día seguinte á publicación do presente anuncio.

Distribuir contido

Teléfonos de contacto

Concello en liña

Boletín Municipal

Formación e emprego

Perfil do Contratante

Vedra Cultural

Deporte Municipal

Centro 3a Idade

Galería Fotográfica

sede.vedra.es title=

Facebook title=

blogger

metropolitano