Actualidade municipal

  • Goza do Ulla

    Máis de 80 persoas completaron os 11,5 km da ruta de "San Xoan de Cova" dentro do programa GOZA DO ULLA!!

    Ler máis

Novas

Declaración de bens e actividades presentadas polos concelleiros

De acordo co establecido no artigo 75.7 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, dáse publicidade á presentación das declaracións sobre bens patrimoniais e declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos económicos, por parte de todos os concelleiros cesantes e entrantes deste con

Páxinas