Padrón fiscal da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene pública. Exercicio 2018