Xornadas Técnicas sobre a Cultura do Viño

Achegamos información sobre as Xornadas Técnicas sobre a Cultura do Viño. Inscricións no teléfono 981 814 691.