O CONSUMO RESPONSABLE DA AUGA: VISITA AS ESCOLAS UNITARIAS DO C.R.A. VEDRA-BOQUEIXÓN

Durante os meses de Abril e Maio levouse a cabo nas escolas unitarias pertencentes ao C.R.A. Vedra-Boqueixón unha campaña de concienciación sobre o consumo responsable da auga.

O monitor Rubén Villasenín cos nenos e nenas do CRAEsta campaña foi deseñada por Rubén Villasenín, monitor de educación ambiental do Concello de Vedra, quen fixou como obxectivo principal a promoción dunha toma de conciencia crítica e sensible respecto da problemática do malgasto da auga tentando espertar n@s máis cativ@s un sentimento de responsabilidade na conservación dos recursos naturais e moi especialmente da auga.

Partindo da natureza interdisciplinar da educación ambiental, realizáronse unha serie de actividades nas cales transversalmente se practicaron outras áreas da educación.

- Tanta auga é pouca auga. Dinámica de experimentación destinada ao coñecemento das características da auga e á súa comprensión como recurso limitado. Con esta dinámica estimúlase a capacidade de reflexión e asimilación d@s nen@s.

- Contacontos "Un día sen auga". Dinámica destinada a promove-la sensibilización
d@s máis cativ@s en canto á problemática do malgasto de auga. Esta dinámica estimula a imaxinación e esperta inquietudes pola lectura e pola escritura.

- Aprendendo a coidala auga. Dinámica consistente na realización de tres fichas (¿quén usa ben a auga?, ¿para que se usa a auga? e ¿cómo e porqué se usa a auga?) coas que se pretende educar en consumo responsable mentres se desenvolven aptitudes artísticas e literarias.

- Coidando a auga. Dinámica destinada á práctica de bos hábitos de consumo de auga. Coa súa execución desenvólvense facultades para a interpretación e espértase o sentimento de responsabilidade nos problemas ambientais.

O monitor Rubén Villasenín cos nenos e nenas do CRA Como remate á campaña de sensibilización realizouse en tódalas escolas do C.R.A. unha actividade de avaliación na cal se puido comprobar que os obxectivos inicialmente propostos se cumpriron segundo o agardado.

Teléfonos de contacto

Concello en liña

Boletín Municipal

Formación e emprego

Perfil do Contratante

Vedra Cultural

Deporte Municipal

Centro 3a Idade

Galería Fotográfica

sede.vedra.es title=

Facebook title=

blogger

metropolitano