Adxudicación definitiva obra reforma e ampliación do Centro da Terceira Idade de Vedra

 

ORZAMENTO:  179.999,00 EUROS (IVE ENGADIDO)
TRAMITACIÓN : ORDINARIA
PROCEDEMENTO: PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
ORGANO DE ADXUDICACIÓN: RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
DATA DE ADXUDICACIÓN: 22/12/2009
ADXUDICATARIO: PROMOTORA MATIMÁN, S.L
DOMICILIO: R/A CHOUPANA, 11 BX -15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA
PREZO DE ADXUDICACIÓN: 179.999,00 EUROS (IVE ENGADIDO)
PRAZO DE EXECUCIÓN: 7 MESES